ผลิตภัณฑ์

สารสกัดเข้มข้นจากธรรมชาติ Organic Miracle Water อุดมด้วยสารอินทรีย์มากมายหลายชนิดสกัดเข้มข้น
จากต้นไผ่ ด้วยกรรมวิธี Torrefaction

BPA สารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด 120 ml

290 บาท

BPA สารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด 650 ml

990 บาท

ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง น้ำส้มไม้ไผ่

200 บาท

ผลิตภัณฑ์ไล่หนู แมลงสาป และสัตว์ต่างๆ KinCare

150 บาท

ผลิตภัณฑ์ไล่ไหนู แมลงสาบชนิดเติม

150 บาท

ผงไผ่คาร์บอนผสมไบโอชาร์ KinCare ขนาด 2 kg

50 บาท

สบู่ก้อนดับกลิ่นไม้ไผ่

50 บาท

ถ่านดับกลิ่นคินแคร์

50 บาท

TBP Energy (เชื้อเพลิง) ขนาด 1 kg

50 บาท

TBP Energy (เชื้อเพลิง) ขนาด 5 kg

250 บาท

BPA สารสกัดจากธรรมชาติ ขนาด 30 ml

120 บาท

คินแคร์ไบโอชาร์ ชนิดเกร็ด ถ่านดีมีคุณภาพ

100 บาท

คินแคร์ไบโอชาร์ ชนิดผง ถ่านดีมีคุณภาพ

100 บาท

น้ำส้มไม้ไผ่นายคิม

290 บาท

สั่งซื้อสินค้า